Diller


Thesis

Please wait...
2021 - 2022
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Erdoğan, Ebubekir Furkan, Ontolojik güvenlik ve barış süreçlerine destek, Çelik, Ayşe Betül, 2021.
  Tümer, Afife Serra, Azınlık grubu üyeleri arasında hayali temas: Çoğunluk ve azınlıklar arası temasın karşılaştırılması, Bağcı, Çiğdem, 2021.
  Pamir, Beril, Çevresindeki uyuşmazlıkları çözmede Avrupa Birliği'nin üçüncü taraf rolü, Müftüler-Baç, Meltem, 2021.
  Özkaymak, Şevval, Siyasal ilgi ve grup dışı tutumlar arasındaki ilişki, Moral, Mert, 2021.
  Kaval, Ceren, Türk ve Kürt etnik grupları bağlamında rekabetçi mağduriyetin yordayıcıları, Bağcı, Çiğdem, 2021.
  Sezgin, Mehmet, Arab dünyasında islam ve demokratikleşme: Demokrasiye olan desteğin mikro düzeyde analizi, Kemahlıoğlu, Özge, 2021.
  Sürek, Ege, Birleşmiş Milletler'in etnik çatışma yönetimi başarısının değerlendirilmesi, Çelik, Ayşe Betül, 2021.
  Bayur, Ekin, Dini organizasyonların siyasi güç mücadelesi: Türkiye ve Mısır örnekleri, Altınordu, Ateş Ali, 2021.
  Emre, Mustafa, Anayasa-yapım sürecinde dış aktörlerin rolü: Çatışma sonrası Suriye anayasa-yapım süreci, Yeğen, Oya, 2021.
  Ateşsaçan, Begüm, Türkiye'de geleneksellik ve güvenilirlik: İşe alım bağlamında vinyet deney çalışması, Wasti, Arzu S., 2021.
  Kiriş, Ayça, Barış antlaşmalarındaki toplumsal cinsiyet ile ilgili kanuni hükümlerve antlaşma sonrası toplumsal cinsiyet eşitliği: Filipinler ve Kolombiya örnekleri, Çelik, Ayşe Betül, 2021.

Addthis