Diller


Thesis

Please wait...
2021 - 2022
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Erdoğan, Ebubekir Furkan, Ontolojik güvenlik ve barış süreçlerine destek, Çelik, Ayşe Betül, 2021.
  Tümer, Afife Serra, Azınlık grubu üyeleri arasında hayali temas: Çoğunluk ve azınlıklar arası temasın karşılaştırılması, Bağcı, Çiğdem, 2021.
  Pamir, Beril, Çevresindeki uyuşmazlıkları çözmede Avrupa Birliği'nin üçüncü taraf rolü, Müftüler-Baç, Meltem, 2021.
  Bayur, Ekin, Dini organizasyonların siyasi güç mücadelesi: Türkiye ve Mısır örnekleri, Altınordu, Ateş Ali, 2021.
  Sezgin, Mehmet, Arab dünyasında islam ve demokratikleşme: Demokrasiye olan desteğin mikro düzeyde analizi, Kemahlıoğlu, Özge, 2021.
  Ateşsaçan, Begüm, Türkiye'de geleneksellik ve güvenilirlik: İşe alım bağlamında vinyet deney çalışması, Wasti, Arzu S., 2021.
  Kaval, Ceren, Türk ve Kürt etnik grupları bağlamında rekabetçi mağduriyetin yordayıcıları, Bağcı, Çiğdem, 2021.
  Kiriş, Ayça, Barış antlaşmalarındaki toplumsal cinsiyet ile ilgili kanuni hükümlerve antlaşma sonrası toplumsal cinsiyet eşitliği: Filipinler ve Kolombiya örnekleri, Çelik, Ayşe Betül, 2021.
  Sürek, Ege, Birleşmiş Milletler'in etnik çatışma yönetimi başarısının değerlendirilmesi, Çelik, Ayşe Betül, 2021.
  Özkaymak, Şevval, Siyasal ilgi ve grup dışı tutumlar arasındaki ilişki, Moral, Mert, 2021.
  Emre, Mustafa, Anayasa-yapım sürecinde dış aktörlerin rolü: Çatışma sonrası Suriye anayasa-yapım süreci, Yeğen, Oya, 2021.

Addthis