Diller


Thesis

Please wait...
2019 - 2020
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Sharani, Samer, Suriye İç Savaşı'nda (2011-2019) ontolojik güvenlik ve kimlik değişimi, Çelik, Ayşe Betül, 2020.
  Yeşilağaç, Büşra, Türkiye'de nükleer enerjinin tartışmaşı doğası: keşifsel bir analiz, Hatipoğlu, Emre, 2019.
  Reis Eken, Sümeyye, Bir mahallede iki dünyanın buluşması: İstanbul, Yenimahalle'de göç alan toplum üyeleri ve Afgan işçi göçmenlerin ilişkileri, Çelik, Ayşe Betül, 2019.
  Öney, Hatice Esra, Dini milliyetçi güvenlik söylemlerinin Afrin operasyonu vakasında araçsallaştırılması: müslüman vicdani retçiler ve savaş karşıtlarının perspektifleri , Çelik, Ayşe Betül, 2019.
  Agusholli, Lirika, Çatışma sonrası toplumlarda sivil aktivist olarak eski savaşçılar: Kosova Kurtuluş Ordusu vakası, Çelik, Ayşe Betül, 2019.
  Sayar, Egesu, Mağduriyet siyasetinde fail sorunu: Nietzsche, Arendt ve Foucault, Keyman, Fuat, 2019.
  Saydam, Neslihan, Ulusal petrol şirketlerinin küresel markete entegrasyonunda yabancı uyruklu kurul üyelerinin rolü: Saudi Aramco ve Equinor karşılaştırmalı analizi, Hatipoğlu, Emre, 2019.
  Kayan, Merve, İslami aktörlerin Türkiye'deki barış sürecine ilişkin olarak barış algılarını ve barışa ulaşmak için önerdikleri normatif değerleri anlamak, Çelik, Ayşe Betül, 2019.

Addthis