Diller


Çalıştaylar

CONF: CORE Öğrenci Klubü: Sulukule'de ne oldu?


CONF programı Müzakere ve Karar Süreci Eğitimi

Plaza Hotel, Besiktas

 

2009-2010

İstanbul Politikalar Merkezi “Uluslararası Uzlaştırma Modelleri Çalıştayı” düzenliyor. (Cumartesi, 8 Mayıs, 9:30-17:00). Çalıştay Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde gerçekleşecek.
İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü işbirliğinde, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi ve Amerikan Üniversitesi Küresel Barış Merkezi desteğiyle alanın önde gelen uluslararası uzmanlarını bir araya getirecek. Tartışılacak konulardan bazıları ise şöyle:
•    Gerçek ve uzlaştırma süreçleri
•    Tarihsel miras, hafıza ve uyuşmazlık çözümü
•    Af ve adalet seçenekleri
•    Silahsızlanma ve demobilizasyon
Uluslararası uzmanlardan oluşan panel sunumları kuralcı olmayacak. Öte yandan, gündem panel sunumlarını Türkiye’nin şartları ve ihtiyaçları ile ilişkilendirecek ileri gelen Türk simalara da yer verecek. Tartışmalar kaydedilecek.

2006-2007

AB-Türkiye Gözlemevi, Mayıs 2007 – Fasilitasyon Çalıştayı İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenecek etkinlikte oturum başkanlıklarını Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü öğrencileri üstlenecek. 

2005-2006

AB-Türkiye Gözlemevi, 5 Haziran 2006 – Fasilitasyon Çalıştayı İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlendi. Prof. Benjamin Broom’un koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte oturum başkanlıklarını Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü öğrencileri üstlendi.  Çalışma gruplarının sonuç sunumu [1] fotoğraf [2]

Avrupa Birliği ve Türkiye: Çatışan Kültürler mi? Avrupa’da Türk Korkusu – Türkiye’de Avrupa Korkusu, 17-23 Nisan 2006 – CORE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen beş günlük konferansa Yunanistan, Almanya, Romanya, Polonya ve Türkiye’den yirmi öğrenci katıldı. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı öğrencileri konferansı planlamak ve düzenlemekle kalmadılar; Prof. Benjamin Broome gözetiminde Gozde Boga, Andreas Kotelis ve Alexandru Balas çalıştay oturum başkanlıklarını da üstlendiler. Konferans AB Komisyonu Gençlik Aksiyonu 1. Plan tarafından desteklendi. Fotoğraf [1] video

2004-2005

Oslo ve Sonrası: Gayrisresmi Diplomasiden Öğrenilen Dersler Çalıştayı, 3-4 Haziran 2005, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. [pdf]

2003-2004

Katılımcı Karar Süreçlerinin İdaresi: Katılımcı Planlama ile Köprüler Kurmak, Eğitmen Eğitimi, Ayşegül Eruzun ve Rezarta Bilali. Fotoğraflar: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Conf.inorg_.9.JPG

Addthis