Diller


Fakülte

Öğretim Üyesi
(0216-483-9283)
atesaltinordu@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
(0216-483-9298)
betulcelik@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
(0216-483-9286)
aysealtinay@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
(0216-483-9253)
cenkozbay@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
(0216-483-9275)
cigdembagci@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı
• Üniversitenin kurumsallaşma ve toplumsal katkı politikaları ve stratejilerini tüm paydaşları kapsayıcı bir bakış açısıyla oluşturulması,
• Ulusal ve uluslararası ortaklıklarla toplumsal katkı çalışmalarının güçlendirilmesi,
• Üniversite dahilindeki fakülte ve merkezler arasındaki iletişim ve ortak çalışma hacminin arttırılması,
• Merkezler arası iletişim ve ortak çalışma hacmini geliştirerek merkezlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi,
• Kaynakların verimli dağıtımı konularında Rektöre danışmanlık yapılması.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Direktörü
• İPM çalışmaları, ulusal/uluslararası ortaklıklar ve projelerinin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• Merkezin finansal sürdürülebilirliğin sağlanması,
• SU fakülte ve merkezleriyle yakın iletişim sürdürülerek fakülte ve diğer merkezlerle ortak çalışmalar yürütülmeye devam edilmesi,
• SU içi ve dışı kurumlara örnek olan İPM çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• İyi örnek olarak belirlenen İPM çalışmalarının sayısının arttırılması ve ilgili çalışmaların aynı başarıyla sürdürülmesi.

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler
Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
Hizmette duyarlılık
Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
Kişisel farkındalık sergilemek
(0216-483-9980-9115-*1402)
fuatkeyman@sabanciunivedu
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
(0216-483-9267)
ozgurkibris@sabanciunivedu
Network Öğretim Üyesi
(0216-483-9255)
arzukibris@sabanciunivedu

Emeritus Öğretim Üyeleri

 

Emeritus Öğretim Üyeleri

Ersin Mahmut Kalaycıoğlu »
Sabri Sayarı
»

Addthis