Diller


Hakkımızda

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk ve yabancı öğrencilere lisansüstü eğitim sağlamaya yönelik bir Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı geliştirmek üzere ciddi bir yatırım yapmış bulunmaktadır. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı akademik kariyere ilgi duyan öğrencileri ilgili alanlarda doktoraya hazırlamaktadır. Bu program, üniversitenin felsefesi ve misyonu doğrultusunda, barış sağlanmasına ve uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik girişimlerde bölgede öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

2000 yılında başlayan Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programının temel hedeflerini ve ana hatlarını şöyle sıralayabiliriz:

•    Öğrencilere uyuşmazlıkların kavramsal ve psikolojik bağlamlarını ve objektif ölçütleri tanımlayabilmelerini sağlayacak bir analitik perspektif sunmak.

•    Öğrencilerin uyuşmazlık çözümü konusundaki kuramsal anlayışlarını ve fiili becerilerini geliştirerek uyuşmazlık vakalarını yaratıcı ve yapıcı bir şekilde idare edebilmelerini sağlamak. Bu doğrultuda, müzakere, arabuluculuk, sorun çözme yöntemleri, gayriresmi diplomasi gibi uyuşmazlık yönetimi teknikleri ile uyuşmazlık çözümüne yönelik muhtelif yaklaşımlar tanıtılmaktadır. 

•    Öğrencilerin uyuşmazlık çözümü hakkındaki birikimlerini hükümetlerin, örgütlerin, sivil toplumların ya da kuruluşların içlerinde veya aralarında meydana gelen anlaşmazlıklara yönelik politika meselelerine uygulamaya teşvik edilmesi.

•    Programın uluslararası boyutu dahilinde Soğuk Savaş sonrası dönemde diplomasinin değişen doğası ele alınmaktadır.

Programda, bu bağlamda, uyuşmazlık çözümünün farklı çerçeveleri dış politika seçeneklerini incelemek ve alternatifler geliştirmek için araç olarak kullanılmaktadır. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi gerek uluslararası kurumsal bağlantılar gerek üniversiteler ve STK’lar ile stratejik ortaklıklar geliştirmek suretiyle bu hedefleri kararlılıkla izleyecektir.