Diller


Başvuru

Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar.

Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

 • Güncel ve süregelen sosyal uyuşmazlıkların incelenmesi.
 • Müzakere, arabuluculuk, uzlaşmacı karar alma, etkileşimsel uyuşmazlık çözümü, ve gayriresmi diplomasi konularının araştırılması.
 • Uyuşmazlık çözümü yöntem ve süreçlerinin yaratıcı şekilde tasarlanması, aidiyet gurupları hükümetler, sivil toplum kurumları, şirketler arası ve içi uyuşmazlıklara ilişkin politikalar oluşturulması.
 • Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linklere tıklayınız.

  Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.

  Tezli Yüksek Lisans derecesi yükümlülükleri için tıklayınız

  Tezsiz Yüksek Lisans derecesi yükümlülükleri için tıklayınız

  Başvuru koşulları için tıklayınız / ONLINE BAŞVURU

  Son başvuru tarihi ve kabul: Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2019’dur. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı’na başvuran adaylardan başvuru belgeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonrasında uygun görülenler e-posta ile mülakata davet edilecektir.

  Akademik alandaki sorularınız için lütfen Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü program koordinatörü Ayşe Betül Çelik (bcelik@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçiniz.

                      

  Addthis