Diller


Başvuru

Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar.

Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

 • Güncel ve süregelen sosyal uyuşmazlıkların incelenmesi.
 • Müzakere, arabuluculuk, uzlaşmacı karar alma, etkileşimsel uyuşmazlık çözümü, ve gayriresmi diplomasi konularının araştırılması.
 • Uyuşmazlık çözümü yöntem ve süreçlerinin yaratıcı şekilde tasarlanması, aidiyet gurupları hükümetler, sivil toplum kurumları, şirketler arası ve içi uyuşmazlıklara ilişkin politikalar oluşturulması.
 • Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak öğrencilerin dikkatine,

  Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 akademik yılında yeni öğrenci başvurusu almayacaktır. Yeni bir program tasarımına doğru geçiş dönemi olması dolayısı ile bu programlar ile ilgilenen adayları Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programımıza başvurmaya davet ediyoruz. Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı seçmeli dersleri arasında Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı ile ilgilenen öğrencilerin de alabileceği dersler mevcuttur.

   

  Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Kayıtlı öğrencilerimiz giriş yılı bazında Program Yükümlülüklerini aşağıdaki linklerden görüntüleyebilirler.

  Tezli Yüksek Lisans derecesi yükümlülükleri için tıklayınız.

  Tezsiz Yüksek Lisans derecesi yükümlülükleri için tıklayınız.

   

  Addthis