Diller


Makaleler

Cana Tülüş, Çiğdem Tongal ve Emre Hatipoğlu, , “Afghanistan in Transition: Institution and Security Nexus'', Istanbul: Istanbul Policy Center, August 2014.

J. Tyson Chatagnier ve Kerim Can Kavaklı, ''From Economic Competition to Military Combat: Export Similarity and International Conflict'', Journal of Conflict Resolution, forthcoming

Daniel Druckman, "Explaining National Identity: From Group Attachments to Collective Action" (Milli Kimliği Açıklamak: Grup Bağlantısından Toplu Eyleme), George Mason University ve The University of Queensland, Mart 2006.

Larry Crump, “Concurrently Linked Negotiations and Negotiation Theory: An Examination of Bilateral Trade Negotiations in Australia, Singapore and the United States,” (Eşzamanlı Bağlantılı Müzakareler ve Müzakere Kuramı), Uluslararası İşletme ve Asya Çalışmaları Bölümü, Griffith University, Haziran 2005.

Kevin Avruch, “Integrating Ideas of Culture, Ethnicity and Multiculturalism into Conflict Resolution and ADR Practice,” (Kültür, Etnik Köken ve Çok-kültürlülük Düşüncelerinin Uyuşmazlık Çözümü ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine Entegrasyonu), Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Enstitüsü, George Mason University, Aralık 2003.

                                                 

Dean Pruitt, “Finding Integrative Agreements,” (Bütünleştirici Anlaşmalar Bulunması), Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Enstitüsü, George Mason University, Nisan 2003.

                                                                                                                  

Terrence Hopmann, “The Role of Multilateral Organizations in Conflict Resolution: The Case of the Organization for Security and Cooperation in Europe,” (Uyuşmazlık Çözümünde Çok Taraflı Kuruluşların Rolü: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Örneği), Nisan 2002.

Daniel Druckman, “A Journey from the Laboratory to the Field: Insights on Resolving Disputes Through Negotiation,” (Laboratuardan Sahaya Yolculuk: Anlaşmazlıkların Müzakere Yoluyla Çözülmesine Bakış), Temmuz 2001.

Addthis