Diller


Ders

TS 515 Osmanlı ve Türk Hukuk Tarihi Select Term:
Bu ders Orta Çağ’dan modern döneme Osmanlı ve Türk hukuk tarihinin temel konularını ve kaynaklarını tanıtmayı hedeflemektedir. Ders modern öncesi ve modern dönemde hukuk ve norm oluşumunun doğası üzerine bir tartışmayla başlamakta ve sonra Osmanlı ve Türk hukuk tarihinin kavramları, kaynakları ve temaları üzerine incelemelerle devam etmektedir. Bu derste, farklı dönemlerin ayırıcı özellikleri ikincil literatürün incelenmesi ve birincil kaynaklar üzerine yakın okumalar yardımıyla araştırılacaktır
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis