Diller


Ders

PSY 545 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular Select Term:
Bu ders, sosyal psikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Sosyal psikoloji alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis