Diller


Ders

POLS 553 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Sorunlar Select Term:
Bu ders, özellikle 1980'lerden bugüne Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm sürecine odaklanarak, öğrencilerin Türkiye siyasetini kurumlarıyla, aktörleriyle, söylemnleriyle analitik ve eleştirel çözümleme kapasitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Türkiye siyasetinin sergilediği ''sürekliliklere ve kırılmalara'' odaklanarak, ders, ilk önce farklı yöntem-temelli yaklaşımları incelemeyi, sonradan da, yaşadığımız sorunları, süreçleri, ve konulara anlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Ders bunları yaparken Türkiye'yi küresel dinamikler-domestik dönüşümler diyalektiğine yerleştirerek çözümlemeyi, ve Türkiye siyasetine bu tarihsel ve yöntemsel bağlamada yaklaşmayı da amaçlamaktadır. Tüm bu amaçlatrı başarmak için, ders aktif öğrenci katılımını, tartışmayı, sınıf sunuşlarını, ve ders sunumlarını içermektededir, ve öğrencilerin derse gelmeden önce gerekli okumaları yapmaları zorunludur.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis