Diller


Ders

POLS 513 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı Select Term:
Bu derste modern parti sistemelri, kitlesel seçmen davranışı ve seçim sistemlerinin tarihsel ve kavramsal temelleri gözden geçirilecektir. Literatürdeki süregelen konular üzerine rekabet içinde olan teorik paradigmalar ele alınacak, temel analiz araçlarının literatürdeki uygulamaları verilecek ve karşılaştırmalı araştırma soruları Türkiye bağlamında tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis