Diller


Ders

HIST 525 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet Select Term:
Bu ders, devlet iktidarı, mülkiyet ve hukuk anlayışlarındaki dönüşüm üzerinde yoğunlaşır. Bu değişimlerin tarihsel arkaplanı, merkezi krallıkların yükselişi ve 16. yüzyıldaki ticari gelişme kadar gerilere uzanmaktadır. Modernite tarihçelerinin ortak zemininin bu şekilde oluşmasına karşılık, tek tek toplumların yönetiliş tarzı, ekonomik faaliyetin örgütlenme biçimleri, mülkiyet hakları ya da kaynak dağılımının nasıl gerçekleştiği bakımından asıl büyük ve dramatik kopuş, ancak 18. ve 19. yüzyıllarda meydana geldi. Daha sonra bu yeni biçimler modernite ile eşanlamlı kılındı ve rekabet, emperyalizm ve uluslararası ekonomik genişleme süreçlerinde evrensellik kazandı. HIST 525'te, Fizyokratlar, Montesqieu, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham ve Alexis de Tocquevılle politik iktisatçılar ve siyasal düşünürler arasındaki tartışmalarla birlikte, bu kavramlaştırma denemelerine hayat veren tarihsel bağlam da ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis