Diller


Ders

GEN 600 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar Select Term:
Toplumsal cinsiyet kavramının tanım ve anlamları üzerine felsefi, psikolojik, bilimsel, tarihsel ve kültürel kuram ve perspektifler; kavramın ortaya çıkış ve gelişiminin tarihi. Toplumsal cinsiyetin farklı iktidar sistemleriyle, cinsiyet kimliği ve cinsellik deneyimleriyle, ırk, sınıf, etnik kimlik gibi toplumsal farklılıklarla ilişkilendirilmesi; öznellik, cinsellik, insan hakları, kültür/sanat pratikleri, şiddet gibi olguların feminist ve queer kuramlar ışığında tartışılması.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis