Diller


Ders

ECON 712 Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorisi Select Term:
Endojen büyüme modelleri, innovasyon ve taklit modelleri, emek ve mali piyasaların işleyişinin büyümeye etkileri, uluslararası ticaret ve finansın büyümeye etkileri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis