Diller


Ders

ECON 611 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi Select Term:
Açık ekonomi parasal makroekonomide değişik konuları, IS-LM-BP, analizi, enflasyon vergisi ve "seignorage" kur çıpasına dayalı stabilizasyon programları ve ödemeler dengesi krizlerinin analizi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : ( Doctorate ECON 506 Minimum Grade of D OR Masters Level ECON 506 Minimum Grade of D )AND ( Doctorate MATH 571 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 571 Minimum Grade of D )
Corequisite : -

Addthis