Diller


Ders

ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Select Term:
Bu derste Türkiye'nin yakın tarihindeki belli başlı ekonomi politikası rejimleri ve bu rejimlerin arka planını oluşturan toplumsal, siyasi ve kurumsal dinamikler, siyasal-iktisadi bir kuramsal çerçeve içinde incelenecektir. Ele alınacak kounlardan bazıları şunlardır : Pozitif siyaset teorisi; siyasi gruplar, çıkar grupları ve siyasi etki; kurumlar ve kurumsal değişim; seçimlerin siyasal iktisadı; popülizm ve yeniden bölüşümcü siyaset; devletçi dönem; ithal ikamesi dönemi; globalleşme sürecinde Türkiye; yapısal reformlar ve siyasi-toplumsal-kurumsal kısıtlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis