Diller


Ders

CULT 593 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar Select Term:
Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis