Diller


Ders

CULT 501 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri Select Term:
Bu ders, öğrencilerin yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları üzerine kapsamlı bir yorum ve çözümleme çalışması yürüterek kültür kuramları konusundaki bilgilerini genişletip derinleştirmelerini, kültüre ilişkin kavram ve olgular üzerine eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Derste tartışılan konular arasında, söz konusu kuramların toplumsal ve siyasal bağlamları, çağdaş araştırma ve eğitim eğitim hedeflerini nasıl biçimlendirdikleri, olanaklı kıldıkları tartışmalar, ne ölçüde başka kültürel bağlamlara taşınabilir oldukları gibi sorular olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : Masters Level CULT 500 Minimum Grade of D OR Doctorate CULT 500 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Addthis