Diller


Ders

CONF 580 Günümüz Türk Toplumunda Uyuşmazlıklar Select Term:
Bu ders günümüz Türk toplumunun siyasi tahayyülünün sınırlarını çizen uyuşmazlıkları uyuşmazlık analizi ve çözümlemesi alanının bakış açılarıyla tartışmaya açıyor. Bu uyuşmazlık konularının en önemlilerinden olan Kürt, Kıbrıs ve Ermeni sorunları, İslam ve Türk Laisizmi, Modernleşme/Avrupalılaşma ve sivil-asker ilişkilerinde yaşanan sorunların bireysel seviyeden uluslararası seviyeye kadar olan etkileri genel olarak sunuluyor. Öğrencilerden daha sonra her uyuşmazlık konusu için kendi müdahale modellerini geliştirmeleri isteniyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis