Diller


CONF MA öğrencimiz Pelin Baş'ın konferans katılımı

Published on 27.03.2014 10:23

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisanas öğrencisi Pelin Baş, 23 Ekim’de, UMASS Boston’da, Uyuşmazlık Çalışmaları Konferansı’nda “Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Türkiye’de Kürt Sorunu” başlıklı makalesini sunacaktır.

Konuşma Özeti:

Kürt sorunu, Osmanlı İmparatorluğundaki milliyetçilik ve bağımsızlık hareketleri süreçlerinde ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar, farklı dönemlerde farklı başlıklar altında incelenerek Türkiye için yüzleşilmesi en zor konulardan biri olmuştur. 1980lerde terörizm başlığı altında incelenirken, 1990ların sonuna doğru, özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği aday ülkesi olarak tanınmasıyla, insan hakları ve azınlıkların kültürel hakları başlıkları çerçevesinde tartışılmıştır. Günümüzde ise, devam eden reformlara atıfta bulunularak “demokratik açılım” adı altında tartışılırken, haklara dair bir sorun olarak tanımlanma yoluna gidilmiştir. Bu süreçte değişen tanımlamaların da etkisiyle, tartışılan konular değişti, gelişti ve yeni maddeler oluştu. Açılım süreci ve bunun altında ele alınan reformlar devam ederken, Kürt sorununun içeriği ve günümüzdeki konumu da tekrar ele alınmaktadır.

Bu makalede, Kürt sorununun güncel halini tartışmak için, öncelikle tarihsel süreçteki önemli olaylar, aktörler ve sorunun aşamaları, uyuşmazlık çözümü perspektifinden analiz edilecektir.  

 

Addthis