Diller


CONF MA öğrencisi Cihan Kılıç'ın konferans katılımı

Published on 19.03.2009 00:00

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı birinci sınıf öğrencisi Cihan Kılıç “Küreselleşmenin Kültürel Diplomasinin Uygulanabilirliği Üzerindeki Etkisinin Analizi” adlı makalesini Institute for Cultural Diplomacy ve Robert Bosch Stiftung’un İstanbul Politikalar Merkezi yardımı ile düzenlediği The Germany Meets Turkey Symposium on Cultural Diplomacy 2009” çerçevesinde 3 Şubat tarihinde sunmuştur.

Abstract için lütfen tıklayın. 

 

 

Addthis