Diller


Uyuşmazlık Analizi & Çözümü Y. Lisans 2008-2009 Güz Erken Başvuruları

Published on 26.03.2014 17:46

SABANCI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (SSBF) UYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MA) 2008-2009 GÜZ DÖNEMİ ERKEN BAŞVURULARI

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı 2008-2009 Akademik Yılı için erken başvuruları kabul etmektedir. Uyuşmazlık çözümü uzmanları ve barış mimarlarını eğitmek için bölgesel öncülük üstlenen Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı, Türkiye'de ve Güneydoğu Avrupa'da bu konuda yüksek lisans derecesi veren tek programdır. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı öğrencilerine; kişiler arası, gruplar arası ve uluslararası seviyelerdeki uyuşmazlıkları anlama, inceleme ve araştırma yetileri kazandırmaktadır. Müzakere, arabuluculuk ve barışçıl müdahale yöntemleri, etnik uyuşmazlık, çatışma sonrası yeniden yapılanma ve çatışmanın psiko-sosyal boyutları öğretim programının ana konularıdır. Program, akademisyen-uygulayıcı modeline vurgu yaparak öğrencilere güçlü bir teorik zemin ve araştırma becerileri kazandırmakta, aynı zamanda bu bilgileri uygulayabilecekleri ortamlar sağlamaktadır. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı öğrencileri kariyerlerine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Google, Citibank gibi kurumlarda ve arabuluculuk üzerine danışmanlık veren çeşitli özel firmalarda devam etmektedirler. Mezunların büyük bir kısmı Türk, Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde doktora öğrenimlerini sürdürmektedirler.

Herhangi bir 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ya da Eylül 2008’e kadar tamamlayabilecek adaylar 6 Şubat 2008 tarihine kadar başvurabilirler.

Başvurular için Gereken Belgeler :

1. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi (*) . En çok 2 yıl öncesinden alınmış olması koşuluyla

TOEFL-CBT En az 220, veya

TOEFL-IBT En az 83, veya

IELTS En az 7.0

2. Bilim Sınavı Sonuç Belgesi : En çok 2 yıl öncesinden alınmış olması koşuluyla

LES / ALES Sayısal, Eşit Ağırlıklı veya Sözel :LES en az 45 puan; ALES en az 55 puan, veya

GRE Quantitative: en az 610 puan

3. Transkript (Not dökümü) : Adayın üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde.

4. İki adet Referans Mektubu : Kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Mektup örneği için tıklayınız.

5. Niyet Mektubu: Adayların amaç ve beklentilerini ifade edecekleri bir mektup.

6. Başvuru Formu : Form için tıklayınız. 

7. Diğer : Adayların ÖYS sıralaması ve (varsa) yazılı çalışma/makale örneklerini sunmaları kuvvetle önerilir.

(*) Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar. 

Mali Destek :

Başarı düzeyine göre kabul edilen adaylara çeşitli burslar önerilebilir.

Ayrıntılı Bilgi :

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.sabanciuniv.edu/ssbf/conf/eng/ web sitesine başvurunuz. Sorularınız için: Dr. Nimet Beriker (216) 483 9 245, e-posta beriker@sabanciuniv.edu  

Başvuru Adresi:

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi

34956 Orhanlı/Tuzla

İSTANBUL

Tel: (216) 483 9093

Faks: (216) 483 9073

 

Addthis