Diller


Mezun Görüşleri

Mezun Haberleri için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü bölümünde okumak hayatımın en önemli adımlarından biriydi; sadece mesleki ve akademik anlamda değil, şahsi yaşamıma da çok katkısı oldu.

Bu program uyuşmazlık analizi ve çözümü alanında farklı seviyelerde karşınıza çıkan temel kavramları, yaklaşımları, kuramları ve uygulamaları öğretmek üzere tasarlanmış. Bir yandan da kendi çalışma ve ilgi alanlarınıza odaklanmanıza olanak tanıyor. Bir anlamda özgürsünüz! Önünüze pek çok ders sunuluyor, bu da size çalışmalarınızı ne yönde sürdürmek istediğinizi seçme fırsatı veriyor.

Bu program, günlük deneyimlerin yanı sıra, çok değerli bilgiler kazanmamı, akademik makaleler yazabilir ve muhtelif konularda analiz yapabilir hale gelmemi, konularında uzman olan yerli ve yabancı araştırmacılarla tanışmamı, ulusal ve uluslararası çalıştaylara ve etkinliklere katılmamı, en önemlisi de dünyanın birçok yerinden arkadaşlar edinmemi sağladı. Ayrıca, dış dünyaya açılmama neden oldu ve beni karşıma çıkan her süreci ve etkileşmeyi yeni edindiğim mercekten geçiren biri yaptı. Bu program siyasette, toplumda, ekonomide ve hatta kişisel yaşantımda olup bitenler karşısındaki bakış açımı genişleterek düşünme, görme ve inanma biçimimi değiştirdi. Kısacası, bu program benim akademik ve kişisel gelişimime çok şey kattı.

Sabancı’dayken ne okuduğumu etrafımdakilere anlatabilmem bir sene sürdü… Aileme, arkadaşlarıma ve akranlarıma hep açıklama yapmam gerekti. Sonradan diğer alanlardan çok farklı, kendine özgü bir dalda okuduğumu fark ettim. Bu da beni daha çok çalışmaya ve bu alanı yurtdışında olduğu kadar Türkiye’de de elimden geldiğince tanıtmaya heveslendirdi.
Elif Kalan, 2009 Mezunu

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü bölümünde geçirdiğim iki yıl (2006-2008) hayatımın en yaratıcı ve keyifli yıllarındandı. Bu iki yıl boyunca disiplinler arası bir dal olan Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü ile bağlantılı pek çok derse katılarak uyuşmazlık olgusunu, ortaya çıkışını ve dinamiklerini, farklı uyuşmazlık çözümü yöntemlerini daha iyi anlama fırsatı buldum. Aynı zamanda, ileriki meslek hayatım için sağlam bir temel edinmemi sağlayan hocalarımızın sürekli teşvikleri ve kıymetli tavsiyeleri de benim için bir nimetti. Çalışmaları uluslararası çapta tanınan pek çok akademisyenin okulumuza gerçekleştirdiği ziyaretler ilginç ve zihin açıcı akademik tartışmalara ilgi duymama, Uyuşmazlık Çözümü alanındaki muhtelif bakış açılarıyla tanışmama ve alanımızın önde gelen akademisyenleri ile şahsi temas kurmama olanak sağladı. Uluslararası bir öğrenci grubunun üyesi olmak da bana keyif verdi; farklı kökenlerden gelen insanlar ile iletişim kurarak ufkumu genişletmeme yardım etti. Hepsinden önemlisi, Sabancı’da kurduğum dostluklar orada geçirdiğim süreden bana kalan en güzel şeylerden biri. Şu anda George Mason Üniversitesi’nde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü konusunda doktora yapıyorum; Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nda öğrendiklerim akademik performansıma gerçekten çok katkıda bulundu.
Thanos Gatsias (Yunanistan), 2008 Mezunu

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nda geçirdiğim iki sene hayatımda önemli bir dönemdi. Programın geniş kapsamlı ve disiplinler arası özelliği bana bakış açımı genişleten, davranış ve düşünce biçimimi etkileyen pek çok önemli şey öğretti. Bu programda sadece kişisel iletişim becerilerimi ve lisans eğitimim sırasında edindiğim bilgileri geliştirme fırsatı elde etmekle kalmadım, bana farklı bir bakış açısı kazandıran yeni yaklaşımlar ve yetiler ile tanıştım. Şu anda Koç Üniversitesi Öğrenci Aktiviteleri Ofisi’nde çalışıyorum ve Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programında edindiğim bilgilerin ve deneyimin çok faydasını görüyorum. Bu yüzden, bu yüksek lisans programında yer almış olmaktan da, gerçek hayatı ve diyalogun önemini daha iyi anlamamı sağlayan böyle bir eğitim almış olmaktan da mutluluk duyuyorum.
Arzum Kopsa (Türkiye), 2008 Mezunu

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı muhtelif seviyelerdeki uyuşmazlıkları hem kuramsal hem de pratik yönleriyle ele almaya yoğunlaşıyor. İşin kuramsal kısmını öğrenerek çatışmaların farklı bileşenlerini ve çözüm için başvurulabilecek yolları anlama fırsatı buldum. Programın pratik unsurlara verdiği önem ise simülasyon çalışmalarında müzakere ve arabuluculuk, üst düzey çalıştaylarda ise fasilitasyon becerilerimi geliştirmeme olanak tanıdı. Daha da önemlisi, bu program sayesinde engin sosyal bilimler literatürünü farklı bir açıdan görmeye başladım. Programın sonuna doğru 2009 Güz döneminden başlamak üzere ABD’de Siyaset Bilimi doktorası yapmak üzere Fulbright bursu kazandım.  Bu program muhtelif ülkelerden gelen öğrencileri ve hocaları ile gerçekten uluslararası bir ortamda bulunmamı sağladı. Programda geçirdiğim iki yıl boyunca söz ettiğim çok-kültürlü ortamda hem çok iyi vakit geçirdim hem de unutulmaz dostlar edindim.
Onur Tanay (Türkiye), 2008 Mezunu

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı zorlu ihtilafları ve kitleler arasındaki diyalog sorunlarını çözmeye istekli öğrencilere eğitim vermeyi hedefleyen bir program. Disiplinler arası bu güncel meseleyi incelemek ve hakkında bir şeyler öğrenmekten keyif aldım. Bu eğitimi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde almış olmaktan gurur duyuyorum. Şu anda Ohio’da Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora yapıyorum. Bir yandan da üniversitenin Uygulamalı Uyuşmazlık Yönetimi Merkezi’nde Prof. Landon Hancock ile çalışıyorum.
 Ayşegül Keskin (Türkiye), 2007 Mezunu

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nda okumak eğitim hayatımın önemli aşamalarından biriydi ve meslek hayatıma özel bir boyut kattı. Bu program, öncelikle, disiplinler arası yapısı ve sosyal bilimlere karşılaştırmalı yaklaşımı sayesinde öğrencilere uyuşmazlıkların nedenlerini farklı açılardan değerlendirecek beceriler kazandırıyor. Bugünün dinamik dünyası açısından daha da önemlisi ise, programın uyuşmazlık sürecinin yapısal unsurlarını incelerken hem kuramsal hem de pratik yanları öne çıkarması. Bu süreçlerin incelenmesi öğrencilere uyuşmazlıkların çözümünde yaratıcı yöntemler tasarlamayı sağlayan yetiler kazandırıyor. Program kuram açısından önemli katkısının yanı sıra bana günlük hayatta rahatlıkla gözden kaçabilecek şeyleri, mesela kişiler arasındaki ilişkileri, gruplar arasındaki ayrışımları ve devletler arasındaki diplomatik ilişkileri, daha net bir şekilde değerlendirme yetisi de kattı.
Gerçek hayatı ve ilişkilerin kişiler, grup ve toplum seviyesinde geliştiği küresel sistemi anlamam için bana bir çerçeve sunan bir eğitim aldığım için çok mutluyum. Şunda Google-İrlanda’da Hesap Yöneticisi olarak çalışıyorum. İşimde, sosyal yaşantımda, ekip çalışmalarımda ve bilgi değerlendirmelerinde bu programın kariyer gelişimime büyük katkı yaptığını görüyorum.
Gözde Boğa (Türkiye), 2006 Mezunu

Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nda geçirdiğim iki yıl hayatımın en güzel yıllarıydı. Bu programda uyuşmazlıkların çözüm uygulamalarına bağlı beceriler kazandım, ilham verici bir ortamda üst düzey akademik araştırmaların nasıl yürütüleceğini öğrendim ve bir yandan da eğlenip uzun ömürlü dostluklar edindim. Gelecekte uyuşmazlık çözümü projeleri yürüttüğümde ya da bu konuda araştırmalar yaptığımda, birlikte çalışmak isteyeceğim insanların Sabancı’daki hocalarım ve programdaki arkadaşlarım olacağını biliyorum. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı son derece iyi bir akademik programdan ibaret değildi, sanki benim ailemdi… ve her ailede olduğu gibi bizim de arada sırada ufak tefek anlaşmazlıklarımız oldu ama sonunda ne olursa olsun birbirimizi hep destekledik.
Alexandru Balaş (Romanya), 2006 Mezunu, BM Milenyum Kalkınma Hedefleri Gençlik Sözcüsü (2007-2009)

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nın kariyerime en büyük katkısının kaynağı kuram ile uygulamayı birleştirme şekli. Bu program hükümetler-arası bir kurumda bir kariyer edinmeme yardımcı olduğu gibi, örtüşen meseleleri bütünleştirerek verimli çalışabilmemi sağladı. Araştırma ve uygulama derslerinin ardından uyuşmazlık çözümüne ilişkin saha çalışması da dahil olmak üzere akademik yükümlülüklerimi tamamlamış olmak, disiplinler arası doğası sebebiyle kendine has bir alan olan uyuşmazlık analizi ve çözümünde profesyonel bir uygulamacı olarak kendime güvenimi artırıyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın ülke ofislerinden birinde proje düzeyinde çalışmak muhtelif BM ajanslarıyla yoğun işbirliği gerektiriyor, yeni girişimlerde ve ortaklıklarda bulunmak da buna dahil. Bu görev bir yandan küresel talimatları uygularken bir yandan da BM programlamasını ulusal düzeyde koordine edecek araştırma becerileri gerektiriyor. Şu anda üzerinde çalıştığım proje ise demokratik-yönetişim, toplumsal cinsiyet ve insan hakları, sürdürülebilir kalkınma gibi kesişen konuların çok iyi koordine edilmesini şart koşuyor. Bu proje toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri ve hükümet ortakları ile temasta olmayı da gerektiriyor. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programının bana bu işte başarılı olmak için gereken becerileri, bu tür diyalogları ve işbirliklerini idare edebilmek dahil, kazandırdığına inanıyorum.
Aslı Şahin (Türkiye), 2006 Mezunu

2006 yaz döneminde Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’ndaki uluslararası öğrencilerden biri olarak mezun oldum. Türkiye’den, Yunanistan’dan ve Romanya’dan arkadaşlarımla birlikte mezuniyet törenine katıldığımızda İstanbul’daki iki senemin geçmiş olduğuna inanamadım. O an düşünebildiğim tek şey bu süreyi ne kadar harika geçirdiğimdi. Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nda okumak hayatımda çok fark yarattı. Bu alanda dünyanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışma fırsatım oldu. Kalıpların dışında düşünmeyi, yenilikçi fikirler üretmeyi ve teknik bilgimizi pratik durumlara uygulamayı öğrendik. Bence bu yaklaşım sadece sahada çalışacaklar için değil, akademik kariyere yönelecek olanlar için de çok önemli. Mezun olduktan sonra akademik kariyeri tercih ettim; şu anda İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde uygulamalı sosyal psikoloji okuyorum ve Rupert Brown gibi saygın akademisyenlerle çalışma fırsatım var. Sabancı’da aldığım eğitim Sussex’teki çalışmalarımda bana gereken uzmanlığı sağladı.
Sabancı Üniversitesi’nde sunulan fevkalade akademik ve bilimsel olanakların yanı sıra, İstanbul’da ve Sabancı’da geçirdiğim sürenin kişisel gelişimime de katkısı oldu. Farklı kültürlerden gelen birçok insanla, hocalarla ve özellikle de arkadaşlarla tanıştım. Onlarla birlikte hem çok eğlendim, hem de öğrenme ve dünya görüşümü genişletme olanağı buldum. Şahsım adına, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’na başvurmak isteyenlere tek şey söyleyebilirim: başvurun! Benim şimdiye kadar vermiş olduğum en iyi kararlardan biri olduğu kesin.
Katharina Ploss (Almanya), 2006 Mezunu

Grup-içi uyuşmazlık alanında çalışmak için ihtiyacım olan sağlam bilgi ve beceri temelini ve cesareti verdiği için Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programına müteşekkirim. Sabancı’da edindiğim bilgiler ve araştırma becerileri doktora çalışmalarım sırasında araştırma programımı yürütmemde çok faydalı oldu; araştırma sorularımın ve fikirlerimin şekillenmesinde hala da yararını görüyorum. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’nın disiplinler arası doğası uyuşmazlık çözümü ile örtüşen dallardan birinde (sosyal psikoloji) akademik kariyer yapmaya girişmenin en iyi yoluydu. Bu programda edindiğim beceriler bütününü başka bir yüksek lisans programında edinmiş olabileceğimi sanmıyorum.
Çatışma Dönüşümü İttifakı’nda (Alliance for Conflict Transformation) Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasında barış eğitimi programları yürütürken, Soliya ekibinde Arap ve Amerikalı üniversite öğrencileri arasında yenilikçi diyaloglar kurarken, Afrika’da medya uzlaştırması alanında çalışmalar sürdürürken hep Sabancı’da edindiğim pratik becerilerden faydalandım.
Farklı kökenlerden gelen, farklı ilgi alanlarına ve deneyimlere sahip öğrenciler ile iletişim içinde olmak hem öğrenmek hem de deneyim kazanmak açısından harikaydı ve Sabancı’da geçirdiğim zamandan çok keyif almamı sağladı. Şu anda Amherst’te Massachusetts Üniversitesi’nde Barış Psikolojisi ve Şiddetin Önlenmesi üzerine sosyal psikoloji doktorası yapıyorum. Araştırma alanlarım: grup içinde geçmişte meydana gelen ihtilafların hatırlanmasında grup kimliklerinin etkisi, uluslararası imajlar, uyuşmazlıkta grup içi tutumlar ve duygular, toplumsal güvenin oluşumu. 2005 yılından bu yana, Hollanda kökenli sivil toplum kuruluşu Radio LaBenevolencija ile birlikte çalışan, Afrika’da Büyük Göller Bölgesi’nde (Ruanda, Burundi ve Kongo DC) büyük bir medya uzlaştırma projesi yürüten akademik bir ekipte yer almaktayım.
Rezarta Bilali (Arnavutluk), 2004 Mezunu

Ben Sabancı Uyuşmazlık Analizi programının ilk grubundandım. O zamanlar sadece beş kişiydik. Program o kadar hoşuma gitti ki GMU’da doktoraya devam etmeye karar verdim. Sabancı’daki programın sadece Türkiye’de değil dünyanın başka yerlerinde bulunan akademisyenlere ve uygulamacılara da, özellikle de Balkanlar’dan ve Ortadoğu’dan gelen öğrencilere, deneyimlerini paylaşma ve ülkelerine beraberlerinde geri taşıma yolunda özel bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa, programın en güçlü yönlerinden biri insanlar arasındaki uyuşmazlıklara çok boyutlu yaklaşımı. Bu alandaki daha sonraki çalışmalarımda bu yaklaşımın çok faydasını gördüm.
Doğa Ulaş Eralp (Türkiye), 2002 Mezunu

Addthis