Languages


CONF Speaker: Doğa Ulaş Eralp (George Mason University)

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uyuşmazlık Çözümü ve Analizi Seminerleri"Effectiveness of the European Union as an Actor of Peace in Post-Conflict Bosnia Herzegovina: An Evaluative Study"

 


by


  Doğa Ulaş Eralp

George Mason University


 

 


    4 Haziran 2009, Perşembe

13:30 - 15:00

SSBF 2034

 

 

 

Addthis