Languages


Doç. Dr. Ayşe Betül Çelik: Barışa Giden Yola Girildi (Star Gazetesi)

Published on 09.03.2015 13:24

28 Şubat 2015 günü Hükümet üyeleri ile HDP Heyetinin ortaklaşa yaptığı irade beyanıyla çözüm sürecinin müzakere aşamasına geldiği ve müzakere edilecek başlıklar resmen açıklanmış oldu. Peki müzakereler nasıl olacak, nasıl olmalı?

Sabancı Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uyuşmazlık çözümü alanlarında dersler veren Doç. Dr. Ayşe Betül Çelik ile konuştuk. Siyaset Bilimi doktorasını Binghamton Üniversitesi’nden alan, doktora tezini İstanbul’daki hemşehri ve Kürt dernekleri üzerine yazan Çelik’in çalışma alanları Kürt meselesi, zorunlu göç, sivil toplum ve barış inşȃası, toplumsal mutabakat, toplumsal cinsiyet ve kültürel uyuşmazlık çözümü yöntemleri.

Çelik’in akademik çalışmaları birçok uluslar arası dergide ve derlemede basıldı. Çatışma Çözümü ve Barış (İletişim Yayınları) adlı ortak çalışmaya “Kürt Meselesini Dönüştürmede Toplumsal Mutabakat İhtiyacı: Neden, Nasıl, Kimle?” bölümünü o yazdı. Ayrıca “Zorunlu Göçle Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın Yeniden İnşaası” çalışmalarının yazarlarından olan Çelik halen Barış Meclisi’ne de danışmanlık yapmakta.


Haberin Devamı İçin  http://haber.star.com.tr/yazar/barisa-giden-yola-girildi/haber-1007699 

Addthis