Diller


Ders

HIST 690 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? Select Term:
Cumhuriyet dönemi tarihyazıcılığına eleştirel ve karşılaştırmalı bir yaklaşım. Tarihin akademik bir disiplin olarak kurumlaşması ve profesyonelleşmesi. Tarihsel gerikalmışlık, "yetişme" gündemleri, ulusal kalkınmacılık, "Prusya yolu"nun Türkiye varyantı. Devlet, milliyetçilik ve tarihçiler. Akçura ve Köprülü'den başlayıp, Barkan'dan geçerek İnalcık'a uzanan bir ulusal "kanon" inşası. Evrenselcilik ve biz bize benzerizcilik. Yukarıdan tarih ve aşağıdan tarih. Farklı yalnızlıklar : Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Akdağ. İslam, Osmanlı veya Türk kimlik ve miraslarına ilişkin tartışmaların, Sanat Tarihine yansıması. Tarihçilerin ve arkeologların farklı dünyaları. 1950'lerin ve 60'ların açılımları. Ekonomik ve sosyal tarihin kendini bulması. Emperyalizm, azgelişmişlik ve üretim tarzları tartışmaları. Tarihçilikte ve Sosyal Bilimlerde '60 kuşağı. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından HIST 490 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis