Diller


Ders

HIST 623 Tarih ve Devrim Select Term:
Devrim nedir ? Devrimler zorunlu ve kaçınılmaz, dolayısıyla evrensel midir ? Devrimlerin bilançosu yüzde yüz olumlu mu, olumsuz mu sayılmalı ? İnatçı bir devrimyanlısı geleneğin ardından, bugün devrimler niçin o kadar sorgulanıyor ? "Tarihin sonu", "devrimlerin sonu" mu demek ? HIST 623'de bu ve benzeri sorunlar, düşünsel alana uzun süre yön veregelmiş devrimyanlısı ve devrimkarşıtı söylemlerin dışında bir bakışaçısıyla ele alınmakta. Konunun yeni ve eleştirel bir historiyografisinin inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ders, İngiliz, Fransız, Rus ve Çin devrimleriyle Kemalist devrime ilişkin verilerden; aynı zamanda Burke ve Tocqueville'den başlayıp, Marx'tan geçerek Brinton, Skocpol, Furet ve Hobsbawm'a uzanan yorumlardan hareketle, devrimlerin modernite ile ilişkisi; devrimlerin zaman ve mekan içindeki dağılımı; "normal" ve "anormal" politika örüntüleri; meşruiyet krizleri; öncü-kitle diyalektiği devrimci eylem aşamaları; şiddet boşalımları ve cezalandırma gösterileri; devrimlerin radikalleşmesi ve askerileşmesi; Avrupa devrimleri ve Avrupa dışı devrimler; devrimlerin zihinsel mevzilenişleri ve mirası gibi konuları sorunsallaştırıyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından bir lisans dersi (= HIST 323) olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis