Diller


Ders

HIST 556 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu Select Term:
Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerini, fetih yöntemlerini ve Balkanlara dönük yayılma örüntülerini, rakip savaşçılık ve önderlik iddialarını, rekabet, işbirliği ve özümseme süreçlerini, daha geç dönemlerin kronikçilerince bu tarihçenin yeniden kurgulanış tarzlarını içeren bir girişin ardından, ders esas olarak şu konular üzerinde yoğunlaşacaktır : politik, toplumsal ve kültürel etkileşimler; kırda ve kentte kâh eklemlenme, kâh budama süreçleri; "Osmanlı düzeni"nin, Osmanlı öncesi sosyal formasyonların ve toprak toprak tasarruf sistemlerinin bir alaşımı olarak vücut buluşu; kimin ne verdiği, ne aldığı; neyin Osmanlıya, neyin Balkanlara özgü olduğu; alternatif ifade biçimleri olarak "Osmanlı egemenliğindeki Balkanlar"dan, "Balkan mekânında Osmanlı imparatorluğu"ndan, "Osmanlı döneminde Balkan diyarları"ndan söz etmenin sorunları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis