Diller


Ders

HIST 547 Çağdaş Balkan Siyasal Düşünce Tarihi (19. ve 20. Yüzyıllar) Select Term:
Gerek HIST 549 ile birlikte ve gerekse kendi başına alınabilecek olan HIST 547, bazı bakımlardan klasik bir düşünce tarihi dersinden ayrılır. Siyasal fikirlerin kendi başlarına birer teorik-entellektüel kurgu olarak incelenmesinden çok, bağlamlarını ve dolayısıyla somut yerel eklemlenmeleri ile değişik sosyal ağırlıklarını öne çıkarır. Bu vurgu farkı, Balkanlar çapında genel iki tesbitten : (a) Balkan toplumlarının Yakınçağ dönüşümlerinde politik alanın aşırı önem kazanmış olmasından ve (b) yerel ulusal elitlerin kalkınma politikalarını hayata geçirmelerine belirli ideolojik sistemlerin çerçeve oluşturmuş ve hizmet etmiş olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla bu derste herhangi bir "Balkan" siyasal gelişmesinin "Avrupalı" model veya önceline sadık kalıp kalmadığından çok, sözkonusu gelişme veya düşünceye ne gibi işlev ve umutların bağlandığına, sonuçta (yeni) siyasal eylem ve sosyo-ekonomik ilişki normlarını empoze etmede ne kadar etkili olduğuna, nihayet bütün bu açılardan Balkanlar ölçüsünde hangi nüansların nereden kaynaklandığına bakılacaktır. 19. ve 20. yüzyılların belli başlı politik- ideolojik biçimleniş ve öz-biçimlenişlerinin hepsinin, karşılıklı ilişki ve etkileşimleri içinde ele alınmasına yön veren örtük amaç, Balkanların -- "gelenek", "modernite", "özgürlük", "halk", demokrasi", "ulus", parlamentarizm" ve "politik katılım" gibi terimleri kapsayan -- modern siyaset vokabülerinin tarihsel olarak biçimlenmiş semantiğine ışık tutmaktır. Öğrencilerin yükümlülükleri, kısa sözlü sunuşlar ve yazılı biçimleriyle birlikte, bir veya iki sınavı da kapsar. Bu kurun bir ders olarak değil, öğretim üyesinin onayıyla ve bir Tarih semineri için gerekli birincil kaynak incelemesine dayalı uzun bir araştırma çalışmasının yazılıp bitirilmesi koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 647.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -

Addthis